SmedjanTill muséet hör också en gårdssmedja från 1700-talet. Den är Värmlands enda i sitt slag. Utmärkande är det välbevarade storskiffertaket som bara finns i ett fåtal exemplar i hela Sverige. Smedjan var i bruk fram till 1950-talet. Den är 3.55 x 3.55 meter stor. De största skifferhällerna mäter 1.50 x 0.75 m. De ligger kant i kant sidledes med en underliggande stock som avrinning.

Smedjan iordningställdes 2004 i samarbete med Länsstyrelsen och Värmlands Muséum.