Följande arbeten är på gång.

  1. Iordningsställande av en Gulf bensinstation byggd på 50-talet. (klart - se bilder nedan)
  2. Iordningsställande av Volvo PV-54.
  3. Iordningsställande av Chevrolet Blazer-76. (klart - se Nyheter)