Vad är detta?

Om ni vet vad nedanstående bilder föreställer -
skicka ett mail till info@knsmuseumglava.se - och berätta.

Bild 1
Bild 2


Bild 3

Bild 4