Gårdsmuseet innehåller ungefär 3000 gamla allmoge- och bruksföremål från perioden mellan 1600 och 1950. De flesta kommer från gården Berga , Bynninga som varit i vår släkts ägo i minst 409 år alltså från 1610. Gården har under 2005 erhållit Värmlands Hembygdsförbunds hederstecken.

Kenneth med familj

Teknik CeO Design 070-6862282